Szukaj na tym blogu

sobota, 6 października 2018

Nie pozwólmy aborcjonistom na kłamstwo
Lewicowe media zakomunikowały Polakom, że ETPC rzekomo zakazał nazywania aborcji zabójstwem.
Szanowni Państwo,
fałszowanie prawdy o tym, czym jest zabójstwo dzieci nienarodzonych, to sprawdzona metoda lobby aborcyjnego. Jednak w ostatnich tygodniach przeciwnicy prawa do życia przekroczyli granice absurdu. W minioną niedzielę ulicami Warszawy przeszedł marsz, którego uczestnicy szli pod sztandarem „Aborcja to życie”. Tak irracjonalne podejście trudno byłoby potraktować poważnie, gdyby nie fakt, że z każdym rokiem w polskich szpitalach ginie coraz więcej najmłodszych dzieci, średnio troje dziennie.
Zwolennicy aborcji próbują manipulować opinią publiczną poprzez fałszowanie rzeczywistych zdarzeń i przeinaczanie informacji. Na początku tygodnia lewicowe media zakomunikowały Polakom, że Europejski Trybunał Praw Człowieka rzekomo zakazał nazywania aborcji zabójstwem. W rzeczywistości Trybunał potwierdził możliwość nazywania aborcji zabójstwem, ale zakazał nazywania aborterów przestępcami. W tę sprawę zaangażował się Instytut Ordo Iuris, który w styczniu 2017 r., za zgodą ETPC, złożył opinię amicus curiae. Wykazaliśmy w niej, że wolność słowa chroni prawo do mówienia prawdy o aborcji.
Raport Ordo Iuris
Ale to niejedyne nasze działanie. We wrześniu opublikowaliśmy raport pt. „Prawne aspekty dopuszczalności prezentowania fotografii człowieka w prenatalnym okresie rozwoju pozbawionego życia w wyniku aborcji. Wystawy pro-life w świetle orzecznictwa sądów powszechnych”. Opisaliśmy w nim sprawy blisko 30 obrońców życia, których reprezentowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Pragnę podkreślić, że wbrew nachalnej propagandzie środowisk lewicowych polskie sądy w wielu postępowaniach jednoznacznie stwierdzały, że kampanie społeczne pokazujące prawdę o aborcji nie naruszają polskiego prawa, a ich autorzy korzystają z przysługującej im wolności słowa.
Nasza pomoc
Już od pięciu lat gwarantujemy każdemu obrońcy życia pełną obronę procesową. Obecnie bronimy wolontariusza Fundacji PRO – Prawo do Życia, który został oskarżony przez dwie aktywistki Partii Razem. Lewicowe działaczki obwiniły go o tzw. wybryk nieobyczajny po tym, jak podczas legalnego zgromadzenia przed budynkiem Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie prezentował zdjęcia ofiar aborcji.
W innej sprawie reprezentujemy obrońcę życia, który podczas jednej z pikiet został fizycznie zaatakowany przez znanego piosenkarza Macieja M. Napastnik wyrwał mu baner antyaborcyjny, a następnie uderzył go w twarz, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Sprawca nie tylko przyznał się do swojego czynu w mediach społecznościowych, ale również zachęcał innych do podobnych zachowań.
Kłamstwo i absurd
Zwolennikom aborcji pozostaje dziś już jedynie manipulacja przekazem medialnym, agresja i sprowadzanie rzeczywistości do absurdu. Bezsilność cywilizacji śmierci to niewątpliwie wielka zasługa obrońców życia, którzy swoimi wystawami, happeningami i kampaniami społecznymi jednoznacznie pokazują, czym tak naprawdę jest aborcja. Jestem dumny, że możemy uczestniczyć w tym dziele.
Do tej pory wszystkie prawomocne rozstrzygnięcia sądów zakończyły się naszym sukcesem. Jednak mamy powody do zmartwień. Wszczynanych jest coraz więcej postępowań, a przeciwnik sięga po wsparcie coraz liczniejszych prawników. Dlatego nie może zabraknąć adwokatów Ordo Iuris, z odwagą stojących w obronie tych, którzy są wyrzutem sumienia i słyszalnym głosem dzieci nienarodzonych.
Tylko ofiarne zaangażowanie ludzi dobrej woli pozwoli nam na kontynuowanie pomocy prawnej. To nasza wspólna sprawa!
Z poważaniem
P.S. Nie możemy pozwolić na to, by w Polsce powtórzył się scenariusz z Irlandii, dlatego nie spoczniemy, dopóki nie uda nam się doprowadzić do pełnej ochrony życia każdego człowieka. Zawsze będziemy też bronić tych, którzy mają odwagę upominać się o prawo do życia dla najmłodszych dzieci, choć często są z tego powodu szykanowani i stawiani przed sądem.
________________________________________
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.
________________________________________
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz