Szukaj na tym blogu

sobota, 10 lutego 2024

Śniegorówka (Śnihorowka) pow. Krzemieniec: upowcy zamordowali 129 Polaków

 Mapa - miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Oprac. Ewy Siemaszko w książce Władysława i Ewy Siemaszków: "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945". Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2000.

Pomiędzy wsią Kuśkowce Wielkie a wsią Śniegorówka (Śnihorowka) pow. Krzemieniec: upowcy zaatakowali kolumnę ewakuacyjną ludności polskiej z miasteczka Łanowce długą na około 2 kilometry, odcięli około 150 Polaków, z których wyłapali 129 Polaków i zatłukli ich drągami i kamieniami; eskorta niemiecka złożona z 15 żandarmów uciekła nie podejmując walki, podobno tak uzgodnili żandarmi z upowcami (W. i E. Siemaszko..., s. 483) (2.02. 1944)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz