Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 14 maja 2018

Apel ws. uhonorowania mjr dr. Lesława Węgrzynowskiego, obrońcy Lwowa i Warszawy


zdjęcie

Apel
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 16 marca 2018r.
w sprawie zgłoszenia do Rady Miejskiej Wrocławia o nadanie jednej z wrocławskich ulic lub placów nazwy mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego (1885-1956) – Szefa Sanitarnego Naczelnej Komendy Obrony Lwowa.
Delegaci na Zjazd Wojskowej Izby Lekarskiej podjęli decyzję o wystąpieniu z apelem do Rady Miejskiej Wrocławia, w setną rocznicę Obrony Lwowa a jednocześnie setną rocznicę odzyskania niepodległości, o nadanie jednej z ulic lub placów nazwy mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego (1885-1956) – polskiego lekarza, oficera, jedynej w historii osoby, która pełniła wysoką funkcję zarówno podczas Obrony Lwowa w 1918 roku, jak i podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Jako Szef Sanitarny Naczelnej Komendy Obrony Lwowa położył olbrzymie zasługi dla odzyskania niepodległości i przywrócenia swego ukochanego miasta do macierzy.
Podczas II wojny światowej i niemieckiej okupacji aktywnie uczestniczył w działalności sanitariatu Armii Krajowej pracując w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie, brał także udział w ratowaniu ludności żydowskiej w ramach „Żegoty”. Po wybuchu Powstania Warszawskiego objął funkcję Naczelnego Lekarza I Obwodu Śródmieście, gdzie swoim hartem ducha i nieugiętą postawą dawał przykład wszystkim młodym adeptom sztuki medycznej walczącej Warszawy. Jego wielką zasługą było zorganizowanie, w niezwykle dramatycznych warunkach, zabezpieczenia medycznego ewakuacji kanałami załogi Starówki do Śródmieścia we wrześniu 1944 roku.
Po zakończeniu II wojny światowej nie mógł powrócić do rodzinnego Lwowa, jak duża część świata naukowego miasta o przydomku Semper Fidelis osiadł we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczył w walce z gruźlicą, która dziesiątkowała polskie społeczeństwa w tym okresie. W 1949 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy profesora Katedry Ftyzjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Po dwóch latach zwolniony z uczelni z adnotacją „politycznie wrogi, naukowo bez wartości, raczej zacofany, nie powinien pozostać na katedrze”. Mimo takiego traktowania nie tracił ducha, do końca życia niósł pomoc chorym na gruźlicę w Miejskiej Poradni Przeciwgruźliczej we Wrocławiu.
Postulatorami nadania wrocławskiej ulicy imienia mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego byli w sierpniu 2016 roku członkowie Wojskowej Izby Lekarskiej dr. dr. Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy. Komisja ds. Kultury Rady Miejskiej Wrocławia pozytywnie zaopiniowała wniosek i wpisała kandydaturę lwowskiego lekarza na listę oczekujących do „Rejestru nazw ulic, placów i parków dla Wrocławia pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Rady Miejskiej Wrocławia wlaściwą ds. Kultury“ (część III, pozycja 42).
W roku setnej rocznicy Obrony Lwowa, stanowiącej jeden z fundamentów odradzającej się wówczas Rzeczpospolitej, apelujemy do Rady Miejskiej Wrocławia o nadanie imienia ulicy (skwer, plac) nazwy mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego. Najwyższy czas oddać należny honor temu wspaniałemu lekarzowi, oficerowi Wojska Polskiego, legendarnemu Obrońcy Lwowa i heroicznemu medykowi powstańczej Warszawy, który ostatnie lata swego życia poświęcił mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska.
Sekretarz Zjazdu
 ppłk rez. lek. Roman Theus
Przewodniczący Zjazdu 
płk rez. lek. Konrad Maćkowiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz