Szukaj na tym blogu

sobota, 26 maja 2018

Interwencja ws. utworzenia Izby Pamięci w d. areszcie UB w Krośnie


List do prezydenta Krosna
Krosno, 22 maja 2018 r.
Radny Dzielnicy Śródmieście
Paweł Sikorski
ul. Piłsudskiego 15/2
38-400 Krosno
tel. kom. 794659361
Do
Piotr Przytocki
Prezydent Miasta Krosna
ul. Staszica 2
38-400 Krosno

W związku z trwającymi od miesiąca pracami remontowymi w budynku przy ul. Portiusa 4, zwracam się z prośbą o utworzenie w pomieszczeniach byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie – Izby Pamięci. Warto podjąć trud jej organizacji, aby pamięć o bohaterskich mieszkańcach Krosna i powiatu krośnieńskiego, którzy w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. stawiali opór wobec totalitaryzmu nie zaginęła.
Na władzach samorządowych spoczywa obowiązek troski o pamięć o ludziach i wydarzeniach ważnych dla budowania zarówno tożsamości narodowej, jak i lokalnych więzi społecznych opartych na wspólnej przeszłości mieszkańców Krosna. To wyjątkowe miejsce znajduje się właśnie na terenie Dzielnicy Śródmieście. Warto przypomnieć, że tablicę na budynku Urzędu Bezpieczeństwa odsłonił Prezydent RP na Uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, a poświęcił ją arcybiskup Ignacy Tokarczuk.
Jak wszyscy wiemy do dzisiaj wspomniany budynek wiąże pamięć Krośnian z tym miejscem, co widać po udziale najaktywniejszych obywateli miasta w uroczystościach pod tablicą poświęconą pamięci ofiar Urzędu Bezpieczeństwa. Z szacunku dla naszych bohaterów sprzed siedemdziesięciu lat, którzy nie szczędzili swego zdrowia, a często ryzykując nawet życie opierali się nowym, komunistycznym porządkom w Polsce.
Na ścianach cel zachowały się jeszcze napisy wyryte przez więźniów aresztu śledczego w Krośnie. Wielkim grzechem byłoby zaprzepaszczenie tych świadectw historii w wyniku zaniedbania w ich zabezpieczeniu. Dbałość
o dowody męczeństwa Polaków wiernych Ojczyźnie jest naszym, wspólnym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.
Ze swojej strony oferuję chęć wejścia w skład komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności. Warto w skład takiej komisji powołać także przedstawicieli zainteresowanych tą sprawą stowarzyszeń. Mam nadzieję, że Pan Prezydent przychyli się do tego wniosku.
Z poważaniem
/-/ Paweł Sikorski
A także stan obecnej przebudowy na inne cele

Do wiadomości:
1) Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz
2) Poseł na Sejm RP Joanna Frydrych
3) Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz
4) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Gliński
5) Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro
6) Pani Minister – Anna Maria Anders
7) Pani Karolina Kaczorowska
8) Arcybiskup Przemyski – Adam Szal
9) Archiprezbiter Krośnieński – ks. Jan Bielec
10) Parafia Farna Krosno – ks. dr Andrzej Chmura
11) Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
12) Sejmik Województwa Podkarpackiego – Jerzy Cypryś
13) Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
14) Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart
15) Starosta Krośnieński – Jan Juszczak
16) Rada Miasta Krosna – przew. Zbigniew Kubit
17) Rada Dzielnicy Śródmieście – Filip Kawalec / Agnieszka Raś
18) PWSZ Krosno kanclerz – Franciszek Tereszkiewicz
19) NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie – Tadeusz Majchrowicz
20) IPN Warszawa – dr Jarosław Szarek
21) IPN Oddział Rzeszów – Dariusz Iwaneczko
22) Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa – Piotr Pilch
23) Stowarzyszenie Łączka – prof. Krzysztof Szwagrzyk
24) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Joanna Kubit
25) Związek Sybiraków Oddział Krosno – Alicja Serwińska
26) Konserwator Zabytków Warszawa – dr hab. Magdalena Gawin
27) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Przemyśl – Beata Kot
28) Miejski Konserwator Zabytków Krosno – Marta Rymar
29) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – Jan Gancarski
30) Historia Podkarpacka Rzeszów – red. Szymon Jakubowski
31) Kwartalnik Wyklęci – red. Kajetan Rajski
32) Stowarzyszenie Dzieci Żołnierzy Wyklętych – Magdalena Zarzycka-Redwan
33) Stowarzyszenie Idea Carpathia – Rafał Woźniak
34) TVP Redakcja Było, nie minęło – red. Adam Sikorski
35) Nasz Dziennik – red. Ewa Nowina-Konopka
36) Radio Fara – ks. Andrzej Bienia
37) Red. Tadeusz Płużański
38) Red. Witold Gadowski
39) Red. Leszek Żebrowski
40) Red. Piotr Dymiński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz