Szukaj na tym blogu

wtorek, 31 października 2023

Cmentarz w Ostrówkach- miejsce wiecznego spoczynku ofiar zamordowanych przez bandy UPA w dniu 30 sierpnia 1943 r.Sprawozdanie dowódcy kurinia "Łysoho", który we wrześniu 1943 r. donosił kierownictwu OUN:"(...) 29 sierpnia 1943 r. przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia". 

W wyniku tej akcji we wsi Wola Ostrowiecka zginęło 529 osób, w tym 220 dzieci w wieku do 14 lat, a we wsi Ostrówki zamordowano 438 osób. w tym 246 dzieci do lat 14. W sierpniu 1992 r. dokonano ekshumacji szczątków wymordowanej ludności polskiej, która potwierdziła masowe mordy dokonane przez UPA w sierpniu 1943 r, w tych miejscowościach.

Źródło: Leon Popek, Ekshumacja szczątków ludności polskiej wymordowanej przez UPA w pow. lubomelskim, Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Okręg Wołyński, nr 2(38) kwiecień-czerwiec 1993, s. 27-36, oraz: Wyniki badań masowych grobów ludności polskiej zamordowanej przez nacjonalistów ukraińskich w 1943 r. w pow. lubomelskim (fragmenty ekspertyzy doc. dr hab. Romana Madro z Akademii Medycznej w Lublinie), Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Okręg Wołyński, nr 2(38), kwiecień-czerwiec 1993, s. 37-45.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz