Szukaj na tym blogu

Ogólnopolska akcja protestacyjna pt: CELNIKU ZOSTAW PĄTNIKA

W związku z pojawiającymi się informacjami, że nowe lewicowe władze Częstochowy chcą pobierać podatek od każdego pątnika i turysty przybywającego na Jasną Górę (mówi się o kwocie 4 zł), zachęcamy do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pt: CELNIKU ZOSTAW PĄTNIKA.


WSTĘP
„Nawet w najtrudniejszych dla Polski czasach nigdy nie były pobierane opłaty od jasnogórskich pielgrzymów" – uważa o. prof. Zachariasz Jabłoński, definitor Generalny Zakonu Paulinów. Autor wielu publikacji i badań dotyczących ruchu pielgrzymkowego do Częstochowy podkreśla, że propozycja nowych SLD-owskich władz miasta dotycząca opodatkowania turystów i pątników przybywających na Jasną Górę nie jest tylko lokalną sprawą, ale ma znacznie szerszy kontekst. Zauważył, że w ostatnim czasie tym, którzy „szerzą ateizację i laicyzują społeczeństwo, piesze pielgrzymki stoją ością w gardle".

- Zaczęło się dwa lata temu od materialnych uderzeń w tych, którzy kierują ruchem drogowym na trasie pielgrzymek pieszych. Oni po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu mieli otrzymać dokument ważny tylko przez rok. Tymczasem wiemy, że przepisy drogowe tak bardzo się nie zmieniają, a kierowcy otrzymują prawo jazdy najczęściej na czas nieokreślony – podkreślił o. Jabłoński.

Swojego zaskoczenia wiadomościami o pomyśle opodatkowania pielgrzymów nie ukrywa również ks. infułat Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”.

- Pielgrzym, który przybywa na Jasną Górę powinien być przyjmowany życzliwie. Nie powinno się patrzeć na pielgrzyma tylko na jako potencjalnego dawcę pieniędzy – mówi ks. Skubiś. – Pamiętam rok 1979 po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II władze komunistyczne postanowiły oddzielić Częstochowę od Jasnej Góry budując tunel podziemny. Dzisiaj znowu mamy nowy komunistyczny pomysł, a mianowicie chęć opodatkowania pielgrzymów.

Do pomysłu nowych władz miasta odnosi się również Andrzej Adamczyk, wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie.

- Brak pomysłów na realizację populistycznych programów prezentowanych podczas kampanii wyborczej powoduje chwytanie się takich metod. Aktualne władze miasta wykorzystują aktywność wąskiej grupy wyborców z nastawieniem antykościelnym i próbują takimi właśnie propozycjami utrzymać ten poziom emocji. Nawet miasta typowo pielgrzymkowe jak np. Jerozolima nie pobierają podatku od pielgrzymów – podkreśla Andrzej Adamczyk.

Nowe władze Częstochowy chcą pobierać opłatę od każdego pielgrzyma i turysty odwiedzającego miasto. Mówi się o kwocie 4 zł. Zebrane w ten sposób środki przeznaczałyby m.in. na promocję miasta oraz budowę i naprawę dróg – czytamy w doniesieniach medialnych. Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk doniesieniom tym nie tylko nie zaprzecza, ale uważa to za dobry pomysł zwiększenia dochodów miasta.
Jak wprowadzić ten swoisty pielgrzymkowy podatek zastanawia się kancelaria prawna Sejmu. Tam częstochowska lewica samorządowa zleciła przygotowanie ekspertyzy prawnej w tej sprawie, jeszcze przed wyborami samorządowymi.

- Częstochowa nie musi ponosić kosztów, by ściągnąć tu ludzi, trzeba tylko przedstawić atrakcyjną ofertę. Pomysł opodatkowania pielgrzymów jest działaniem wbrew podstawowym zasadom biznesu, jest zniechęcaniem do przybywania do miasta i w konsekwencji do wydawania w nim pieniędzy. Sam pomysł przynosi miastu wstyd – konkluduje Andrzej Adamczyk.

Definitor Zakonu Paulinów o. prof. Zachariasz Jabłoński zachęca, by głos w sprawie sprzeciwu wobec opodatkowania pielgrzymów zabrali wszyscy pielgrzymi przybywający na Jasną Górę.

„Myślę tu o pielgrzymkach diecezjalnych, maturzystach, a zwłaszcza dużych pieszych grupach, których jest ponad 200. Sadzę, że złożenie jakiegoś protestu byłoby wskazane" – powiedział o. Jabłoński i dodał, że „aby zatrzymać pielgrzyma i by miasto miało z tego korzyści, trzeba traktować go jako wyjątkowego gościa, a nie podatnika".

PROTEST – AKCJA OGÓLNOPOLSKA – CELNIKU ZOSTAW PĄTNIKA -

W związku z powyższym, każdy kto jest zbulwersowany pomysłem wprowadzenia przez władze Częstochowy podatku od pielgrzyma proszony jest o aktywne włączenie się do protestu pt: CELNIKU ZOSTAW PĄTNIKA.

Cel akcji:
protest przeciwko dodatkowemu opodatkowaniu pielgrzymów i turystów;

Uzasadnienie:
jesteśmy przeciwko podatkowi od pielgrzyma ponieważ:

1) podatek od pielgrzyma najbardziej obciąży pielgrzymów starszych, chorych i biednych;
2) dużą grupę pielgrzymów stanowi młodzież i dzieci, którzy nie posiadają jeszcze dochodów własnych;
3) pomysł opodatkowania pielgrzymów jest działaniem wbrew podstawowym zasadom biznesu, jest zniechęcaniem do przybywania do miasta i w konsekwencji do wydawania w nim pieniędzy,
4) każdy z pątników tudzież turystów jest już podatnikiem i podczas pobytu w Częstochowie płaci podatki np.: VAT, dzięki temu kwitnie mały biznes i handel w Częstochowie, nieracjonalne jest więc wprowadzenie dodatkowego opodatkowania;
5) pątnicy nie są kuracjuszami, a do Częstochowy przybywają modlić się, nie na wczasy.
6) wprowadzenie dodatkowego opodatkowania pielgrzymów ma charakter dyskryminacji i narusza art. 32 Konstytucji RP o równości.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 32.
1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
7) wprowadzenie dodatkowego opodatkowania narusza art. 52 Konstytucji RP o wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 52.
1.Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu

8) wprowadzenie dodatkowego opodatkowania narusza art. 53 Konstytucji RP o wolności sumienia i religii.

Art. 53.
1.Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2.Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

9) nawet w najtrudniejszych dla Polski czasach nigdy nie były pobierane opłaty od jasnogórskich pielgrzymów;

Dlaczego należy wziąć udział w akcji?
ponieważ żyjemy w czasach, kiedy nie możemy być już dłużej bierni, milczący i obojętni na to, kiedy organy władzy publicznej próbują łamać podstawowe prawa obywatelskie gwarantowane przez Konstytucję RP;

Obszar akcji:

Polska;

środowiska polonijne;

świat.

Zadania uczestników akcji:
- czynny udział w postaci rozsyłania maili o charakterze protestacyjnym pod wskazane w załączniku adresy;
- informowanie o akcji innych poprzez umieszczanie informacji o proteście na swoich stronach internetowych, profilach np.: facebook, portal nasza- klasa i inne; wysyłanie sms-ów informujących o proteście ;
- informowanie o akcji w swoich parafiach czy grupach pielgrzymkowych i zachęcanie do czynnego udziału.
- w przypadku niekorzystnych rozwiązań czyli wprowadzenia dodatkowego opodatkowania od pielgrzyma, udział w ogólnopolskim proteście pod Urzędem Miejskim w Częstochowie w dniu 14 sierpnia 2010 r.

PIELGRZYMI LICZĄ NA WASZ CZYNNY I UDZIAŁ W PROTESCIE, SOLIDARNOŚĆ I ZAPEWNIAJĄ O MODLITWIE

DO DZIEŁA!

UWAGA: Treść maila do wysłania
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
W związku z pojawiającymi się informacjami, że nowe władze miasta Częstochowa uskuteczniły procedury w celu pobrania dodatkowego podatku od każdego pątnika i turysty przybywającego na Jasną Górę, jestem zmuszony/zmuszona do wyrażenia swojego protestu przeciwko łamaniu podstawowych praw obywatelskich zagwarantowanych przez KONSTYTUCJĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. , a mianowicie art. 32 Konstytucji RP o równości, art. 52 Konstytucji RP o wolności poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 53 Konstytucji RP o wolności sumienia i religii. Pragnę zwrócić uwagę, że nawet w najtrudniejszych dla Polski czasach nigdy nie były pobierane opłaty od jasnogórskich pielgrzymów. Pomysł opodatkowania pielgrzymów jest działaniem wbrew podstawowym zasadom biznesu, zniechęca do przybywania do miasta i w konsekwencji do wydawania w nim pieniędzy. Wzywam zatem do zaprzestania tych nieuprawnionych i niesprawiedliwych praktyk uderzających w dużą grupę społeczeństwa polskiego, środowiska polonijne a także cudzoziemców przybywających do Częstochowy. Z poważaniem.

Podpisał/a:…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Załącznik 1:

Baza maili adresatów protestu: (kopiuj – wklej do maila)

kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl; jmarszalek@czestochowa.um.gov.pl ; mbalt@czestochowa.um.gov.pl ; tomaszblukacz@wp.pl ; pts@czwa.pl ; glospolnocy@op.pl ; basia5525@gmail.com ; konradg158@gmail.com ; malgorzata.izynska@interia.eu ; beatakocik@poczta.onet.pl ; jac.krawczyk@wp.pl ; znpcs@tlen.pl ; ryszard.majer@fr.pl ; poczta@maranda.pl ; smacku@o2.pl ; jerzy.now@op.pl ; barsab@op.pl ; marta.salwierak@gmail.com ; strzelczak@op.pl ; zarzad@csmnp.com.pl ; mojradny@gmail.com ; lukaszwabnic@tlen.pl ; wawrzkiewicz@wp.pl ; zdzislaw.wolski@pan-gaz.pl ; przemekwrona@gazeta.pl ; jerzy.zajac@enion.pl ; kuria@czestochowa.opoka.org.pl; kuria@niedziela.pl ; skep@episkopat.pl ; tadeusz.gerlach@gmail.com ; kuria@archibial.pl ; kuria@byd.pl; kuria@drohiczyn.opoka.org.pl ; kuria@elblag.opoka.org.pl ; kuria@diecezja.elk.pl ; kuria@diecezja.gda.pl ; info@kuria.gliwice.pl ; kuriagni@gniezno.opoka.org.pl ; kanclerz@diecezja.kalisz.pl ; kancelaria@kuria.katowice.pl ; kuria@kielce.opoka.org.pl ; kuria@koszalin.opoka.org.pl ; kuria@diecezja.krakow.pl ; kurialeg@legnica.opoka.org.pl ; kancelaria@kuria.lublin.pl ; kuria@lomza.opoka.org.pl ; kuria@diecezja.lowicz.pl kuria@archidiecezja.lodz.pl ; kuria@olsztyn.opoka.org.pl ; kuria@diecezja.opole.pl kanclerz@diecezja-pelplin.pl ; kuria@diecezja-pelplin.pl ; kuria@diecezjaplocka.pl ; kuria@archpoznan.org.pl ; info@przemyska.pl ; kuria@radom.opoka.org.pl ; kuriarze@rzeszow.opoka.org.pl ; kuria@sandomierz.opoka.org.pl ; kuria@ks.internetdsl.pl ; kuria@kuria.opoka.org.pl ; kuria@kuria.pl ; kuria@diecezja.swidnica.pl ; kuria@diecezja.tarnow.pl ; kuria@diecezja.torun.pl , kanclerz@mkw.pl ; kuria@wpraga.opoka.org.pl , kuria@diecezja.wloclawek.pl , kuria@archidiecezja.wroc.pl , kuriazam@zamosc.opoka.org.pl ; kuriazg@zgora-gorzow.opoka.org.pl ; kuria@kuria.zg.pl ; opwp@wp.mil.pl ; kuria@ordynariat.pl ; biuro.prasowe@jasnagora.pl ; press@jasnagora.pl ; kuria.generalna@paulini.pl ; osppe@jasnagora.pl ; bpr@sejm.gov.pl ; senat@nw.senat.gov.pl ; borusewicz@nw.senat.gov.pl ; romaszewski@nw.senat.gov.pl ; sztark@nw.senat.gov.pl ; ziolkowski@nw.senat.gov.pl ; listy@prezydent.pl ; kontakt@kprm.gov.pl ; rzecznik@kprm.gov.pl ; grzegorz.napieralski@sejm.pl ; biuro@pis.org.pl ; biuronkw@psl.org.pl ; j.korwin_mikke@onet.eu ; radio@radiomaryja.pl ; swiat@naszdziennik.pl ; radio@radiojasnagora.pl ; sekretariat@tv-trwam.pl ; informacjednia@tv-trwam.pl ; redakcja@goscniedzielny.pl ; list@goscniedzielny.pl ; wiara@wiara.pl ; redakcja@deon.pl biurorzecznika@brpo.gov.pl ; rzecznik@solidarnosc.org.pl ; przewodn@solidarnosc.org.pl ; ekai@ekai.pl ; info@ekai.pl ; audio@ekai.pl ; czestochowa@katowice.uw.gov.pl

Załącznik 2:

Pełna lista adresatów protestu:

I) Kontakt z Prezydentem Miasta Częstochowy

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY – KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
ul. Śląska 11/13, tel. 034 370 73 22
kmatyjaszczyk@czestochowa.um.gov.pl

II) Kontakt z Zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowa
Jarosław Marszałek
ul. Śląska 11/13, p. 101
tel. 34 370 73 01
jmarszalek@czestochowa.um.gov.pl

III) KONTAKT Z RADNYMI MIASTA CZĘSTOCHOWY
1) ADAMKIEWICZ Janusz : kontakt telefoniczny 602-667-705;
2) BALT Marek: mbalt@czestochowa.um.gov.pl ; każdy czwartek godz. 1430- 1530 w Biurze Rady Miasta pokój 110 Kontakt telefoniczny: sekretariat Biura Rady Miasta 034-37-07-313;
3) BIERNAT Marcin: pierwsza środa miesiąca godz. 1600 – 1700 w Biurze Rady Miasta;
4) BLUKACZ Tomasz: tomaszblukacz@wp.pl ; e-mail oraz pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 1515–1615 w Biurze Rady Miasta;
5) DANEK Janusz: pts@czwa.pl ; Każda środa godz. 1600 w Biurze Rady Miasta ;
6) GAWROŃSKI Artur: glospolnocy@op.pl ; Kontakt telefoniczny 602-819-608 ;
7) GIEROŃ Barbara: basia5525@gmail.com ; Ostatnia środa miesiąca godz. 900-1000 w Biurze Rady Miasta ;
8) GŁĘBOCKI Konrad: konradg158@gmail.com ; Każdy piątek godz. 1300- 1400 w Biurze Rady Miasta pokój 110;
9) IŻYŃSKA Małgorzata : malgorzata.izynska@interia.eu ; pierwszy wtorek miesiąca godz. 830 w Biurze Rady Miasta;
10) KOCIK Beat: beatakocik@poczta.onet.pl ; kontakt telefoniczny 600-193-727 ;
11) KRAWCZYK Jacek: jac.krawczyk@wp.pl ; pierwsza środa miesiąca godz. 1500 – 1600 w Biurze Rady Miasta;
12) KUNICKA Elżbieta: znpcs@tlen.pl ; pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 1600 – 1700 w Biurze Rady Miasta;
13) MAJER Ryszard: ryszard.majer@fr.pl; Kontakt telefoniczny 605-343-609 ;
14) MARANDA Marcin: poczta@maranda.pl ;
15) NIESMACZNY Zbigniew : smacku@o2.pl ; w siedzibie SLD ul. Nowowiejskiego 10/12 tel. 034-324-68-53 oraz w pierwszy czwartek miesiąca godz. 1500 – 1600 w Biurze Rady Miasta;
16) NOWAKOWSKI Jerzy: jerzy.now@op.pl; Każdy poniedziałek godz. 1300 – 1400 w Biurze Rady Miasta pokój 110;
17) SABAT Bartłomiej: barsab@op.pl ; Każdy czwartek godz. 1400 – 1500 w Biurze Rady Miasta pokój 110 ;
18) SALWIERAK Marta: marta.salwierak@gmail.com ;
19) STRZELCZAK Zbigniew: strzelczak@op.pl ; Kontakt telefoniczny 601-546-499;
20) SZCZUKA Ryszard: zarzad@csmnp.com.pl ;
21) ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof : mojradny@gmail.com ;
22) WABNIC Łukasz : lukaszwabnic@tlen.pl ;
23) WAWRZKIEWICZ Maciej: wawrzkiewicz@wp.pl ; Dyżur w siedzibie Platformy Obywatelskiej w każdy czwartek godz. 1500–1600 ul. Nowowiejskiego 24 oraz kontakt telefoniczny 503-073-901;
24) WOLSKI Zdzisław: zdzislaw.wolski@pan-gaz.pl ; Kontakt telefoniczny 501-785-977.
25) WRONA Przemysław ; przemekwrona@gazeta.pl ; Pierwsza środa miesiąca godz. 1500 – 1600 w Biurze Rady Miasta ;
26) WRONA Tadeusz: Dyżur w biurze Ligi Miejskiej po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem tel. 034-365-66-31;
27) ZAJĄC Jerzy; jerzy.zajac@enion.pl ; Trzeci wtorek miesiąca od 1515 – 1600 w Biurze Rady Miasta

IV) Kontakt z Kurią Archidiecezjalną w Częstochowiee-mail: kuria@czestochowa.opoka.org.ple-mail: kuria@niedziela.plV) Kontakt z Episkopatem Polski – Sekretariat Konferencji Episkopatu Polskie-mail: skep@episkopat.plVI) Kontakt z Prymasem Polski:Sekretariat Prymasa Polski:e-mail: tadeusz.gerlach@gmail.comVII) Kontakt – DIECEZJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCEBIAŁYSTOK

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@archibial.plBIELSKO – ŻYWIEC

Kuria DiecezjalnaE-mail: notariusz@kuria.bielsko.plBYDGOSZCZ

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@byd.plCZĘSTOCHOWA

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@czestochowa.opoka.org.plDROHICZYN

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@drohiczyn.opoka.org.plELBLĄG

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@elblag.opoka.org.plEŁK

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezja.elk.plGDAŃSK

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@diecezja.gda.plGLIWICE

Kuria DiecezjalnaE-mail: info@kuria.gliwice.plGNIEZNO

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuriagni@gniezno.opoka.org.plKALISZ

Kuria DiecezjalnaE-mail: kanclerz@diecezja.kalisz.plKATOWICE

Kuria MetropolitalnaE-mail: kancelaria@kuria.katowice.plKIELCE

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@kielce.opoka.org.plKOSZALIN – KOŁOBRZEG

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@koszalin.opoka.org.plKRAKÓW

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@diecezja.krakow.plLEGNICA

Kuria DiecezjalnaE-mail: kurialeg@legnica.opoka.org.plLUBLIN

Kuria MetropolitalnaE-mail: kancelaria@kuria.lublin.plŁOMŻA

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@lomza.opoka.org.plStolica: ŁOWICZ

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezja.lowicz.plŁÓDŹ

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@archidiecezja.lodz.plOLSZTYN

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@olsztyn.opoka.org.plOPOLE

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezja.opole.plPELPLIN

Kuria DiecezjalnaE-mail: kanclerz@diecezja-pelplin.plkuria@diecezja-pelplin.plPŁOCK

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezjaplocka.plPOZNAŃ

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@archpoznan.org.plPRZEMYŚL

Kuria MetropolitalnaE-mail: info@przemyska.plRADOM

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@radom.opoka.org.plRZESZÓW

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuriarze@rzeszow.opoka.org.plSANDOMIERZ

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@sandomierz.opoka.org.plSIEDLCE

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@ks.internetdsl.plSOSNOWIEC

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@kuria.opoka.org.plSZCZECIN – KAMIEŃ

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@kuria.plŚWIDNICA

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezja.swidnica.plTARNÓW

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezja.tarnow.plTORUŃ

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezja.torun.plWARSZAWA

Kuria MetropolitalnaE-mail: kanclerz@mkw.plWARSZAWA – PRAGA

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@wpraga.opoka.org.plWŁOCŁAWEK

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuria@diecezja.wloclawek.plWROCŁAW

Kuria MetropolitalnaE-mail: kuria@archidiecezja.wroc.plZAMOŚĆ – LUBACZÓW

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuriazam@zamosc.opoka.org.plZIELONA GÓRA – GORZÓW

Kuria DiecezjalnaE-mail: kuriazg@zgora-gorzow.opoka.org.plkuria@kuria.zg.plWARSZAWA – Ordynariat wojskowy

Kuria Polowa Wojska PolskiegoE-mail: opwp@wp.mil.plkuria@ordynariat.plVIII) JASNA GÓRA – Biuro Prasowe Jasnej Górye-mail: biuro.prasowe@jasnagora.ple-mail: press@jasnagora.plIX) Kuria Generalna Zakonu Paulinówe-mail: kuria.generalna@paulini.ple-mail: osppe@jasnagora.plX) PAŃSTWO1) Kancelaria Sejmu – Biuro Prasowebpr@sejm.gov.pl2) Kancelaria Senatu – Dział Petycji i Korespondencjisenat@nw.senat.gov.pl3) SEKRETARIATY MARSZAŁKÓWSekretariat Marszałka Senatu Bogdana Borusewiczaborusewicz@nw.senat.gov.plSekretariat Wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiegoromaszewski@nw.senat.gov.plSekretariat Wicemarszałka Senatu Grażyny Anny Sztarksztark@nw.senat.gov.plSekretariat Wicemarszałka Senatu Marka Ziółkowskiegoziolkowski@nw.senat.gov.pl3) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejmail: listy@prezydent.pl4) Kancelaria Prezesa Rady Ministrówe-mail: kontakt@kprm.gov.plRzecznik prasowy rządue-mail: rzecznik@kprm.gov.pl5) Biuro Rzecznika Praw ObywatelskichAleja Solidarności 77 00 – 090 Warszawa mapa dojazdowatelefon (+ 48 22) 55 17 700fax. (+ 48 22) 827 64 53e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl6) DelegaturaŚląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowieul. Sobieskiego 742-200 Częstochowatel. (34) 378 20 00fax (34) 378 20 75czestochowa@katowice.uw.gov.plXI) Inne:1) Biuro poselskie Grzegorza Napieralskiegoe-mail: grzegorz.napieralski@sejm.pl2) Prawo i Sprawiedliwośće-mail: biuro@pis.org.pl3) Naczelny Komitet Wykonawczy PSLe-mail: biuronkw@psl.org.pl4) Janusz Korwin-Mikkej.korwin_mikke@onet.eu5) Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”Wały Piastowskie 24,80-855 Gdańsktel. 58 308 44 76Rzecznik prasowy: rzecznik@solidarnosc.org.plSekretariat Przewodniczącego Komisji Krajowej przewodn@solidarnosc.org.plX) Media:1) Radio Maryjaradio@radiomaryja.pl2) Nasz Dziennikswiat@naszdziennik.pl3) Radio Jasna Góraradio@radiojasnagora.pl4) TV TRWAMSekretariat TV TRWAMe-mail: sekretariat@tv-trwam.plRedakcja "Informacje Dnia"e-mail: informacjednia@tv-trwam.pl5)Gość Niedzielny:e-mail:redakcja@goscniedzielny.plDział łączności z Czytelnikamie-mail:list@goscniedzielny.pl6) Portal Wiara.pl:wiara@wiara.pl7) Portal Deon.plredakcja@deon.pl8) Katolicka Agencja Informacyjna Sp. z o.o.Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawaekai@ekai.plinfo@ekai.plaudio@ekai.plŹródło:
http://ekai.pl/diecezje/czestochowska/x36858/czestochowa-ostra-krytyka-pomyslu-opodatkowania-pielgrzymow/

http://wpolityce.pl/view/5583/Paulini_oburzeni_pomyslem_wladz_Czestochowy___Jasna_Gora_nigdy_nie_da_sie_ustawic_na_poprawnosc_polityczna_.html

http://wpolityce.pl/view/5508/Na_to_nie_wpadli_nawet_komunisci__Wladze_Czestochowy_chca_pobierac_oplaty_od_pielgrzymow_zdazajacych_na_Jasna_Gore.html

Komentarze:
http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=24215

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=24212