Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 18 maja 2020

W kol. Perczyn pow. Dubno (wg świadka pow. Równe) Ukraińcy zamordowali co najmniej 7 Polaków i 3 Żydów. (18.05.1943)


Stojący od prawej: Jan Kokotowski, Helena Mrówczyńska, Antoni Jasiński,Wincenty Tupalski, ...?, Władysława Stopnicka, ….?, Maria Raczyńska (na biało), ....?, Stanisław Pazio, ....?, ….?, Antoni Raczyński (pierwszy od lewej). Klęczący od prawej Stanisław Raczyński, od lewej Edward Jasiński.
Oryginał u Danuty Kohnke z d. Jasińskiej, Archiwum: Mirosław Kowzan

Jan Paweł II będzie do nas mówił tak długo jak długo będzie istniała Polska

Jan Paweł II na Westerplatte | Muzeum II Wojny Światowej
Jan Paweł II na Westerplatte

niedziela, 10 maja 2020

Wiśniowiec Stary powiat Krzemieniec. Pomnik postawiony w 1964 r. przez władze sowieckie 75 Polakom zamordowanym przez ludobójców z OUN-UPA i wrzuconych do studni.

Wiśniowiec Stary. Pomnik postawiony w 1964 r. przez władze sowieckie 75 Polakom zamordowanym przez ludobójców z OUN-UPA i wrzuconych do studni. Napis na pomniku: „Sowieckim obywatelom, którzy zginęli w 1944 r. z rąk ludobójców z OUN” obok Maria Stęplowska, która straciła męża Józefa i troje dzieci.

Wiśniowiec Stary. Pomnik postawiony w 1964 r. przez władze sowieckie 75 Polakom zamordowanym przez ludobójców z OUN-UPA i wrzuconych do studni. Napis na pomniku: „Sowieckim obywatelom, którzy zginęli w 1944 r. z rąk ludobójców z OUN” obok Maria Stęplowska, która straciła męża Józefa i troje dzieci.

Aleksandrówka powiat Kowel. Mogiła około 70. Polaków zamordowanych w lipcu i sierpniu 1943 r. przez ludobójców z OUN-UPA

Aleksandrówka. Mogiła około 70. Polaków zamordowanych w lipcu i sierpniu 1943 r. przez ludobójców z OUN-UPA.


Wierzbiczno powiat Kowel. Mogiła 8 Polaków zamordowanych przez OUN-UPA 2 i 6 września 1943 r. Spoczywa w niej 4 osoby rodziny Ciasiów.

Wierzbiczno. Mogiła 8 Polaków zamordowanych przez OUN-UPA 2 i 6 września 1943 r. Spoczywa w niej 4 osoby rodziny Ciasiów.

Usznia powiat Złoczów. Krzyż na mogile 19 Polaków zamordowanych w 1944 r. przez policję ukraińską.

Usznia. Krzyż na mogile 19 Polaków zamordowanych w 1944 r. przez policję ukraińską.

Trembowla. Zdewastowany cmentarz katolicki. Krzyż postawiony w miejscu mogiły 10 Polaków zamordowanych 24.11.1943 r. przez OUN-UPA.

Korościatyn koło Monosterzysk województwo tarnopolskie. Krzyż na mogile zamordowanych 176 Polaków przez ludobójców z OUN-UPA 28/29.02.1944 r., pochowanych na miejscowym cmentarzu.

Korosciatyn koło Monosterzysk. Krzyż na mogile zamordowanych 176 Polaków przez ludobójców z OUN-UPA 28/29.02.1944 r., pochowanych na miejscowym cmentarzu.

Fragment cmentarza w Hanaczowie powiat Przemyślany. W tym miejscu pochowano ponad 100 osób - mieszkańców wsi zamordowanych przez OUN-UPA.

Fragment cmentarza w Hańczowie. W tym miejscu pochowano ponad 100 osób - mieszkańców wsi zamordowanych przez OUN-UPA.

Chorostków powiat Kopyczyńce. Kościół rzymskokatolicki z XVII w. zniszczony przez Ukraińców, a w latach 40 wysadzony dynamitem.

Chorostków. Kościół rzymskokatolicki z XVII w. zniszczony przez Ukraińców, a w latach 40 wysadzony dynamitem.

Biały Potok powiat Czortków. Zbiorowa mogiła pomordowanych przez OUN-UPA Polaków. 23.12.1944 r. – 12 osób.

Zabłotów powiat Śniatyń. Kościół filialny należący do parafii Zabłotowie. Po 1945 r. został wyburzony przez miejscowych Ukraińców niszczących ślady polskości.

Zabłotów. Kościół filialny należący do parafii Zabłotowie. Po 1945 r. został wyburzony przez miejscowych Ukraińców niszczących ślady polskości.

Rudniki powiat Śniatyń. Kościół filialny został spalony w 1944 r. przez OUN-UPA.

Rudniki. Kościół filialny został spalony w 1944 r. przez OUN-UPA.

Nowosielnica powiat Śniatyń. Kościół parafialny rzymskokatolicki został spalony w 1944 r. przez OUN-UPA.

Nowosielnica. Kościół parafialny rzymskokatolicki został spalony w 1944 r. przez OUN-UPA.

Dżurów powiat Śniatyń. Kaplica filialna została spalona w 1944 r. przez OUN-UPA.

Dżurów. Kaplica filialna została spalona w 1944 r. przez OUN-UPA.

Niżniów powiat Tłumacz. Kościół rzymskokatolicki po spaleniu z 1938 r.

Niżniów. Kościół rzymskokatolicki po spaleniu z 1938 r.

Tyśmienica powiat Tłumacz. Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja.

Tyśmienica. Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja.

Skole. Ruiny kościoła rzymskokatolickiego. Po wymordowaniu Polaków w 1944 r. przez ludobójców z OUN-UPA, Ukraińcy kościół doprowadzili do ruiny.

Skole. Ruiny kościoła rzymskokatolickiego. Po wymordowaniu Polaków w 1944 r. przez ludobójców z OUN-UPA, Ukraińcy kościół doprowadzili do ruiny.

Felizenthal powiat Stryj. Kościół parafialny rzymskokatolicki został spalony przez OUN-UPA w 1944 r.

Felizenthal. Kościół parafialny rzymskokatolicki został spalony przez OUN-UPA w 1944 r.

Sokołów powiat Stryj. Fragment cmentarza, na którym są pochowane polskie ofiary mordów, ponad 80 osób.

Sokołów. Fragment cmentarza, na którym są pochowane polskie ofiary mordów, ponad 80 osób.
W nocy z 1/2.04.1944 r. ludobójcy z OUN-UPA, którą dowodził Iwan Zubik mieszkaniec wsi Sokołów, zamordowali ponad 80 osób i spalili 145 polskich gospodarstw.

Kluczomyje powiat Rohatyn. Krzyż na mogile Karola Jasińskiego zamordowanego w sierpniu 1944 r. przez OUN-UPA.

Kluczomyje. Krzyż na mogile Karola Jasińskiego zamordowanego w sierpniu 1944 r. przez OUN-UPA.

Worochta powiat Nadwórna. Nagrobek mogiły zbiorowej 72 Polaków zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA w noc Sylwestrową 1944/1945 r.

Worochta. Nagrobek mogiły zbiorowej 72 Polaków zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA w noc Sylwestrową 1944/1945 r. Postawiony w maju 1991 r. Następnie zniszczony. Poniżej tablica inskrypcyjna na krzyżu mogiły zbudowanej w 1991 r. o treści „W tej zbiorowej mogile spoczywają 72 osoby, a wśród nich rodziny Wydrów i Płyszczów. Zginęli w Sylwestra 1944/1945 r. Cześć ich pamięci! Rodzeństwo: Janek, Hela, Staszek. Worochta, maj 1991”.

 Postawiony w maju 1991 r. Następnie zniszczony. Poniżej tablica inskrypcyjna na krzyżu mogiły zbudowanej w 1991 r. o treści „W tej zbiorowej mogile spoczywają 72 osoby, a wśród nich rodziny Wydrów i Płyszczów. Zginęli w Sylwestra 1944/1945 r. Cześć ich pamięci! Rodzeństwo: Janek, Hela, Staszek. Worochta, maj 1991”.

Majdan Górny. Kaplica p.w. Św. Ignacego w Osiedlu Huta spalona przez OUN-UPA w lutym 1945 r.

Majdan Górny. Kaplica p.w. Św. Ignacego w Osiedlu Huta spalona przez OUN-UPA w lutym 1945 r.

Cerkiew prawosławna pw. św. Piotra i Pawła, do 1724 rzymskokatolicka katedra pw. św. Zofii w Kijowie, przy ulicy Florowskiej na Podolu (po lewej stronie, stan z roku 1890), w tle Stare Miasto na Wzgórzu Zamkowym w widocznym Soborem pw. św. Zofii w dzielnicy Szewczeko

Ilustracja

poniedziałek, 4 maja 2020

Biskup Jozafat Kocyłowski podczas odbierania defilady oddziałów SS Galizien w PrzemyśluPo nabożeństwie, na trybunie honorowej wraz z wyższymi oficerami niemieckimi podczas odbierania defilady  oddziałów  SS Galizien w Przemyślu . Od lewej ks. Jan Kaczmar, biskup Jozafat Kocyłowski i ks Bazyli Hrynyk. Na twarzach wymienionych trzech duchownych trudno jest się dopatrzeć śladów jakiegokolwiek strapienia czy zażenowania.