Szukaj na tym blogu

środa, 1 lutego 2017

Neil Gorsuch czyli najważniejsza decyzja prezydenta USA

Znalezione obrazy dla zapytania konstytucja usa


Nominowanie przez Donalda Trumpa 49 letniego Neila Gorsucha na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego to rzeczywiście najważniejsza decyzja prezydenta USA. Ogromne znaczenie tej nominacji wynika ze specyfiki amerykańskiego systemu prawno- politycznego. Intencją Ojców Założycieli było stworzenie systemu w którym poszczególne władze: ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza funkcjonowały w równowadze tak aby żadna agenda nie miała przewagi nad drugą. Według amerykańskiej konstytucji działa to w dużym uproszczeniu tak
  1. Kongres aprobuje prezydenckie nominacje i kontroluje budżet
  2. Prezydent może zawetować uchwały Kongresu
  3. Prezydent nominuje członków sądu Najwyższego
  4. Sąd najwyższy może stwierdzić niekonstytucyjność aktów prezydenckich
  5. Senat zatwierdza prezydenckie nominacje na sędziów Sądu Najwyższego
  6. Sąd Najwyższy może stwierdzić niekonstytucyjność praw uchwalanych prze Kongres
Jak widać władza sądownicza posiada w tym systemie ogromna przewagę wynikającą także z tego, że prezydent i kongresmeni są wybierani na kadencje natomiast członkowie Sądu Najwyższego są nominowani i swoją funkcję sprawują dożywotnio. Gremium to może skutecznie zablokować większość działań prezydenta i Kongresu a z drugiej strony wpływać na system prawny w sposób niekontrolowany przez kogokolwiek. Dlatego tak ważne jest kto się w nim znajdzie.
Po śmierci Antonina Scalii w Sądzie Najwyższym zasiada 4 sędziów o poglądach liberalnych i 4 o poglądach konserwatywnych. Gorsuch jest zdecydowanym obrońca życia czemu dał wyraz w książce The Future of Assisted Suicide and Euthanasia oraz przeciwnikiem aborcji. Dlatego też czeka go ciężka przeprawa w Senacie, który musi zatwierdzić jego kandydaturę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz