Szukaj na tym blogu

niedziela, 25 października 2020

Wykaz osób pochowanych na cmentarzu w Zasmykach

Zasmyki – cmentarz rzymskokatolicki; zachowało się 69 nagrobków z lat 1934–2003 (ustalono nazwiska 91 pochowanych); mogiła ekshumowanych w 1996 roku 17 osób spośród 73 zamordowanych w 1943 roku polskich mieszkańców wsi Lityń; cmentarz wojenny żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z 65 krzyżami na symbolicznych mogiłach poległych oraz z tablicą z nazwiskami i pseudonimami.
1. Bartoszewski Adam (+1943) nagrobek symboliczny
2. Bartoszewska Weronika z d. Dąbrowska (+1943) nagrobek symboliczny
3. Bednarek Mieczysław (+1943) nagrobek symboliczny z 2002 r.
4. Biernacka Katarzyna z Nadratowskich (+1937)
5. Biernacki Jan (+1936)
6. Budzisz Stanisława (+1944) nagrobek z lat 90. XX w.
7. Bujalski Geniuś (+1939)
8. Daszkiewicz Ludwika (+1943) nagrobek symboliczny
9. Ejsmont Kazimierz (+1936)
10. Figurowscy (+lata 50. XX w.) mąż i żona z Zasmyków
11. Gąsiorowska Aniela (+1943) metalowy krzyż z lat 90. XX w.
12. Gąsiorowski Władysław (+1937) metalowy krzyż z lat 90. XX w.
13. Gochna Konstanty (+1944) nagrobek symboliczny z 2001 r.
14. Gruziński Józef (+1944) nagrobek odrestaurowano w latach 90. XX w, dodając tablicę inskrypcyjną Józefa Gruzińskiego
15. Gruziński Marek (+1934).
16. Jaworski Kazimierz (+1944) nagrobek symboliczny z lat 90. XX w.
17. Kaczan Antonina z Szarwiłów (+1939) metalowa tabliczka zamontowana w końcu XX w. na starym betonowym krzyżu.
18. Kamieńska Maria ze Skupiczów (+1937)
19. Kołodziński Aleksander (+1943) symboliczny metalowy krzyż
20. Kurzydłowski (Kużydłowski) ? (+1ata 50.XX w.), imię zapomniane
21. Kozik Józef (+1937) nagrobek odrestaurowano w 2003 r
22. Kwiatkowski Jan (+1938)
23. Kwiatkowska Teofila (+1938)
24. Lenkowski Paweł (+1937) nagrobek odrestaurowano w latsch 90. XX w.
25. Lubian Jan (+1942) nagrobek symboliczny z 2001 r.
26. Majewski Kasper (+1935)
27. Mazurek Leopold, mąż Zofii (+1939) nagrobek symboliczny z 2003r.
28. Mazurek Zofia (+1939)
29. Onisk Irena (+1940) nagrobek symboliczny z 2003 r.
30. Pasztelan Roman (+1944) niemowlę, nagrobek symboliczny z 2003 r.
31. Pożywio Aleksander (+1939) nagrobek symboliczny z 2001 r.
32. Pożywio Wacław (+1943) nagrobek symboliczny z 2001 r.
33. Różańska Józefa z Brudków (+1934)
34. Rypińska Marcela (+193(?), żyła lat 84
35. Sakowicz Leon (+1943)
36. Sakowicz Leonard (+1938)
37. Sakowicz Stefania (+1936)
38. Sakowicz Władysław (+1942)
39. Światły Stanisław (+1936)
40. Świder Mieczysław (+1944) nagrobek symboliczny z lat 90. XX w.
41. Trumińska Janina (+1937)
42. Wójcik Krysiunia (+1942) niemowlę
43. Zahdanczuk Józef (+1938)
44. Zamościńska Anna z d. Urban (+1944) małżeństwo, nagrobek z lat 90. XX w.
45. Zamościński Władysław, mąż Anny (+1942)
46. Żyłowicz Piotr (+1938)


Drewniany symboliczny krzyż z tabliczką inskrypcyjną, postawiony wcześniej na
mogile we wsi Wierzbiczno, po ekshumacji przeprowadzonej w 2003 roku (podobno kości nie
odnaleziono) – został przeniesiony na cmentarz w Zasmykach, gdzie ma być postawiony
nagrobek symboliczny:
1. Ciaś Jan (+1943)
2. Ciaś Lucjan (+1943)
3. Ciaś Tadeusz (+1943)
4. Ciaś Stanisław (+1943)
5. Dondalska Maria (+1943)
6. Obuchowski Jan (+1943)
7. Suchodoła Adam (+1943)
8. Sudoł Maria (+1943)


Grób zbiorowy Polaków zamordowanych we wsi Radomle, na mogile postawiono
metalowy krzyż z tablicą inskrypcyjną, pole grobowe ujęte w betonową rabatką:
1. Dobrowolska Krystyna (+1943)
2. Łukasiewicz Karolina (+1943)
3. Raczyńska Czesława (+1943)
4. Raczyńska-Szewczyk Wanda (+1943)
5. Raczyńska Wiktoria (+1943)
6. Wałęga Antoni (+1943)
7. Wałęga Helena (+1943)
8. Wałęga Józefa (+1943)
9. Wałęga Stefania (+1943)


Mogiła zbiorowa ofiar wśród ludności polskiej we wsi Lityn, nagrobek z 2001 r.
1. Markiewicz Anna (+1943)
2. Markiewicz Stanisław (+1943)
3. Markiewicz Tadeusz (+1943)
4. Święciccy (rodzina) (+1943)
5. Wawry (rodzina) (+1943)


Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK polegli w walce i obronie ludności polskiej w latach 1943-1944 i pochowanych na cmentarzu w Zasmykach (dane wg tablicy na kwaterze wojennej):
Adamiec, ps. „Kawka”
Baliszewski Czesław, ps. Junosza”
Baranowski Zbigniew, ps. „Biały”
Bernat Eugeniusz
Czajkowski Jan, ps. „Lipiec”
Dmitrewicz Stanisław
Dobrowolski Zygmunt, ps. „Zgrzyt”
Dondalski Zygmunt, ps. „Dymsza”
Drzymała, ps. Wąż”
NN, ps. „Dolina”
Dunajski
Faryński i 2 żołnierzy
Frej Henryk, ps. „Husak”
Gissyng Bolesław
Głowiński Antoni
Gredziński Stanisław, ps. „Grot”
Grochowski Stanisław
Gudenicz Władysław, ps. „Gałązka II”
Grudzień Czesław, ps. „Tygrys”
NN ps. „Gołąb”, (obok ktoś wyrzeźbił: Dulba Stefan)
Jankowski Piotr
Janicki Stanisław, ps. „Kasko”
Jendrzejewski Antoni
Kacuś
Kowalczyk Józef
Kocioł Kazimierz
Kolasa Kazimierz, ps. „Jawor”
Krzysztofowicz Witold, ps. „Kowal”
Krzysztofowicz Tadeusz, ps. „Lotnik”
NN, ps. „Korona”
NN, ps. „Laweta”
Lipiec Jan, ps. „Orzeł”
Lorenc Witold, ps. „Zawieja”
Łochowski Bronisław, ps. „Żołądź”
Łucarz Jan, ps. „Jur”
Maciechowski Zdzisław, ps. „Wilga”
Malinowski Henryk
Miśkiewicz Mirosław, ps. „Tur”
Młyński Antoni, ps. „Brzoza”
Moniuszko Franciszek, ps. „Maj”
NN, ps. „Motyl”
Nagadowski Adolf, ps. „Kula”
NN, ps. „Powój”
Partycki Kazimierz
Potapowicz Kazimierz, ps. „Wicher”
NN, ps. „Piekarz”
Pyszyński Stanisław, ps. „Gałązka”
Romankiewicz Stanisław, ps. „Zając”
Rudnicki Anastazy
Sakowicz Stanisław
Sawicki Władysław, ps. „Znicz”
Sejnik Euzebiusz, ps. „Strzała”
Sekuła Ryszard, ps. „Lampart”
Samenowicz Tadeusz, ps. „Słowik”
Siwek Jan, ps. „Mostowicz”
Skowron Bogdan
Starzyński Jerzy, ps. „Lord”
Stechoń Bronisław
Stępkowski Roman, ps. „Karlik”
Suszczewski Mieczysław, ps. „King”
NN, ps. „Sitacz” i 5 żołnierzy
Szymkiewicz Julian, ps. „Ryży”
Szwarc Mieczysław, ps. „Kozioł”
NN, ps. „Tańka”
NN,, ps. „Trzaska”
Wielgat Antoni Bazyli, ps. „Jarząbek”
Woźniakowski Stanisław, ps. „Tur”
NN, ps. „Walet”
NN, ps. „Wiatr”
NN, ps. „Wrona”
NN, ps. „Wilczek”
Zakrzewski Witold, ps. „Zawieja”
Zamościński Wacław
Zapalski Leon
Zieliński Tadeusz
Żabicki Stefan


Wykaz osób, którzy zostali pochowani na cmentarzu rzymskokatolickim w Zasmykach (groby nieznane i nieupamiętnione):
1. Frankowska Franciszka (+25.12.1943) zginęła w Janówce
2. Frankowska Józefa (+25.12.1943) zginęła w Janówce
3. Fundator Antoni (+25.12.1943) zginął w Janówce
4. Grochowski Stanisław (+25.12.1943) zginął w Janówce
5. Irańska Karolina (+?.09.1943) zginęła w kol. Radowicze, gm. Turzysk.
6. Kutta Michał (+25.12.1943) zginął w kol. Batyń, (z nim jeszcze 8
osób, które prawdopodobnie też zostały pochowane na cmentarzu w Zasmykach)
7. Łochowski Bronisław (+25.12.1943) zginął w Janówce
8. Mostowska (imię nieznane) (+25.12.1943) zginęła w Janówce
9. Przybysz Natalia (+25.12.1943) zginęła w Janówce
10. Romankiewicz Antoni (ze wsi Radowicze) (+25.12.1943) zginął w Janówce
11. Światły Józefa (+25.12.1943) zginęła w Janówce
12. Światły Rozalia (+25.12.1943) zginęła w Janówce
13. Tokarska Anastazja, lat 72 (+?.09.1943) zginęła w kol. Radowicze, gm. Turzysk
14. Zarębiński Stanisław, lat 17 (+13.08.1943) zginął w walce w Zasmykach


W Zasmykach pochowanych zostało prawdopodobnie 48 osób, które 25.12.1943 zginęły w Janówce (dawniej Skobajewo). Na zasmyckim cmentarzu spoczywa także nieustalona liczba osób, które zginęły dnia 25.12.1943 w innych okolicznych wsiach i koloniach. Niektórzy dawni mieszkańcy Zasmyków uważali, że w latach okupacji niemieckiej, na zasmyckim cmentarzu pochowano około 300 poległych i pomordowanych Polaków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz