Szukaj na tym blogu

niedziela, 21 sierpnia 2022

Kim jest Aleksander Dugin?

 

Wśród współczesnych euroazjatów szczególną rolę spełnia Aleksander Dugin, którego poglądy są dobitną ilustracją tezy Dostojewskiego o zabójczym wpływie biesowatych, zachodnich idei na inteligencję rosyjską. Ten najwybitniejszy współczesny teoretyk euroazjatyzmu nawiązuje do koncepcji działających w latach 20-tych i 30-tych emigracyjnych rosyjskich euroazjatów, zwolenników tezy o duchowej i geograficznej jedności Euroazji przeciwstawionej Zachodowi. Na jego poglądy wywarły także wpływ teorie integralnych tradycjonalistów - Rene Guenona i Juliusa Evoli według których źródłem naszej cywilizacji jest zapomniana, idealna cywilizacja hiperborejska w której ludzie żyli w harmonii z sacrum. Dugin jest twórcą oryginalnej angelologii według której nad Rosją czuwa Anioł Stróż natomiast nad Zachodem Anioł o nazwie Mamona. Dlatego też Rosja -Eurazja powróci do ideałów cywilizacji hiperborejskiej natomiast zachodnia cywilizacja atlantycka skazana jest na upadek. Najciekawszym pomysłem Dugina jest próba wskrzeszenia w warunkach rosyjskich niemieckiego nacjonal - bolszewizmu z okresu Republiki Weimarskiej. W pismach Dugina systematycznie pojawiają się odniesieniado dzieł przedstawicieli niemieckiej konserwatywnej rewolucji: Karla Haushofera, Ernsta Jungera, Arthura Moellera van den Brucka, Carla Schmitta oraz Ernsta Niekischa. Teza Haushofera o nieuchronności konfliktu pomiędzy państwami kontynentalnymi a morskimi jest jednym z istotnych elementów doktryny euroazjatyzmu. Równie istotną rolę w koncepcjach euroazjatów spełnia stworzone przez Haushofera pojęcie przestrzeni życiowej-Lebensraumu. W swoich ostatnich publikacjach Dugin daje wyraz swojej fascynacji spuścizną Martina Heideggera.


Celem Dugina jest aby jego idee stały się podstawą działania tych sił politycznych, które mają realny wpływ na politykę państwa. Z czasem zaczęło mu sie to udawać - pomysły Dugina zostały bardzo serio potraktowane przez sfery wojskowe w Rosji. Jego książka Podstawy Geopolityki. Geopolityczna przyszłość Rosji stała się podręcznikiem na uczelniach wojskowych w Rosji. Zawiera ona koncepcję trzech osi łączących Moskwę z Berlinem, Teheranem i Tokio, która jest kluczowa dla interpretacji długofalowych celów rosyjskiej polityki w wymiarze globalnym. Poglądy Dugina można streścić w następujący sposób:

-Stany Zjednoczone, przedstawiciel atlantyckiej thalasokracji to wróg numer jeden, którego należy wypchnąć z Europy,

-Niemcy to strategiczny sojusznik, który jest niezbędny do wprowadzenia w życie koncepcji euroazjatyckich,

-Ukraina, która w myśl koncepcji euroazjatyckich nie może funkcjonować jako samodzielne państwo,

-Iran związany jest z Rosją ścisłym sojuszem w myśl koncepcji trzech osi geostrategicznych, relacje obydwu państw oparte są wyłącznie na przesłankach geopolitycznych, wynikających z istnienia wspólnych wrogów- Stanów Zjednoczonych i sunnickiego ekstremizmu,

- Japonia powinna zawrzeć układ z Rosją w ramach trzeciej osi strategicznej

-dla Polski oraz krajów Europy Środkowej nie przewiduje się podmiotowości politycznej na arenie międzynarodowej

Poglądy Dugina będące melanżem tradycji rosyjskiego imperializmu z pewnymi nurtami myśli zachodniej są kuriozalne. Co do jednej ma jednak całkowitą rację- uważa, że największym ciosem dla Rosji byłoby zacieśnienie współpracy krajów tzw. Międzymorza (Intermarium) pod amerykańskim patronatem.

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz