Szukaj na tym blogu

piątek, 1 marca 2024

Niedziela Wielkanocna 1944 roku, w kościele w Turgielach polscy żołnierze uczestniczą w uroczystej Mszy Rezurekcyjnej. Na na czele oddziału Romuald Rajs ps. "Bury".28 grudnia 1943 roku oddziały Gracjana Fróga „Sczerbca” i Adama Boryczki „Tońka” zniszczyły udany posterunek policji litewskiej w Turgielach. W czasie kolejnych akcji systematycznie wyeliminowano niemieckie i litewskie posterunki. W kolejnych miesiącach Armia Krajowa oczyszczała teren z niemieckich i litewskich okupantów. W kwietniu 1944 r. we wsi stacjonowała kompania szturmowa 3. Wileńskiej Brygady ppor. Romualda Rajsa „Burego”. Po rozbiciu kolaborycyjnych oddziałów litewskich 15 maja pod Murowaną Oszmianką utworzono Rzeczpospolitą Turgielską działającą do wkroczenia Armii Czerwonej w lipcu 1944 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz