Szukaj na tym blogu

wtorek, 24 sierpnia 2021

Głęboczyca, gmina Olesk – kolonia licząca 70 gospodarstw polskich i 4 ukraińskie. 29 sierpnia 1943 r. oddział UPA wspierany przez chłopów z sąsiednich wsi wymordował ok. 250 PolakówGłęboczyca, kolonia w gminie Olesk, przed rokiem 1943. Od lewej w górnym rzędzie Jan Winiarski, który ocalał i do dziś poszukuje zaginionego rodzeństwa, za nim jego rodzice Michał i Helena, oboje zamordowani przez UPA w sierpniu 1943 r., poniżej jego rodzeństwo: Danuta, Czesława, Albin, z których jedno dziecko zostało zamordowane, a dwoje uratował Ukrainiec Aleksander Kuszneruk i przekazał w 1944 r. do PCK w Chełmie. Dalszy ich los pozostaje nieznany. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków.


Głęboczyca, gmina Olesk – kolonia licząca 70 gospodarstw polskich i 4 ukraińskie. 29 sierpnia 1943 r. oddział UPA wspierany przez chłopów z sąsiednich wsi wymordował ok. 250 Polaków. Uratowało się dwoje dzieci z rodziny Winiarskich, dziewczynka i 2-letni chłopiec. Przygarnął je Ukrainiec Aleksander Kuszneruk, a w 1944 r. przekazał do Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie Lubelskim. Źródło: W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo..., t. 1, s. 872–874; por. też: B. Odnous, Lato 1943..., s. 120–121.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz